Aktuell

Fokus

31. Oktober 2006, 06.30 Uhr

Biblioteca Centrului Cultural German (str. Universităţii 7-9)

Inaugurarea catalogului online al fondului de carte în limba germană din Cluj


 

Centrul Cultural German realizează cu sprijinul Fundaţiei

Culturale a Şvabilor Dunăreni a landului Baden-Wuerttemberg un

proiect ce are scop crearea unui catalog online pentru fondul de

carte în limba germană din Cluj. Cu ocazia vizitei domnului

Heribert Rech, delegatul landului Baden Wuerttemberg pentru

refugiaţi şi emigranţi şi ministrul de Interne al landului

Baden-Wuerttemberg, în data de 31 octombrie 2006 ora 16.30

(Biblioteca Centrului Cultural German) va fi inaugurat catalogul

online.

În multe biblioteci din Cluj există un fond de carte in limba

germană. Un fond important de carte în limba germană îl găsim în

Biblioteca Centrului Cultural German, a Forumului Democrat German

şi în cadrul bibliotecii de la catedra de Limba şi Literatura

Germană a Universităţii Babeş-Bolyai.

În cadrul acestui proiect este prevăzută o modernizare a

bibliotecilor menţionate anterior. Fondul de carte al Forumului

Democrat German şi a catedrei de Limba şi Literatura Germană a

Universităţii Babeş-Bolyai va fi pentru prima dată catalogat şi

inregistrat electronic. Scopul acestui proiect este ca fondurile de

carte ale celor trei biblioteci să poată fi regăsite într-un

catalog comun pe care cititorii il pot consulta online accesând

pagina web a Centrului a Centrului Cultural German.Cititorilor

clujeni li se va facilita în acest mod accesul la cele 20.000 de

cărţi şi materiale media în limba germană. Pentru anul 2007 este

prevăzută o extindere a reţelei de biblioteci cu fond de carte în

limba germană prin introducerea în catalogul comun a publicaţiior

existente la Deparatamentul pentru pregatirea personalului didactic

a Universităţii Babeş-Bolyai şi Centrul pentru Formarea Continuă în

limba germană în Mediaş.