Serviciul Onleihe – biblioteca virtuală este un serviciu oferit de biblioteca Goethe-Institut din Bucureşti. Aici găsiţi mai multe informaţii!


Program cu publicul

Luni 10.00-14.00    
Marți 14.00-19.00    
Miercuri 10.00-14.00    
Joi 14.00-18.00    
Vineri 10.00-13.00    
       

Regulamentul bibliotecii

 

1. Înscrierea la bibliotecă

Înscrierea se face pe baza buletinului de identitate.

Se pot înscrie la bibliotecă numai persoanele care au domiciliu stabil în Cluj-Napoca. Persoanele care au domiciliu temporar în Cluj-Napoca (studenţii), trebuie să dispună de viză de flotant.

Elevii care nu au încă buletin, prezintă carnetul de note.

Copiii sub 10 ani se pot înscrie numai în prezenţa părinţilor.

Înscrierea este gratuită.

După înscriere se va elibera un permis pentru folosirea bibliotecii, pe care cititorul are obligaţia să îl prezinte atât la împrumut, cât şi la restituirea materialelor. Acesta nu este transmisibil.

Bibliotecarul poate controla dacă cititorul îşi foloseşte propria legitimaţie de bibliotecă. În acest caz, cititorul trebuie să se legitimeze.

Cititorul este obligat să anunţe schimbările de nume sau de adresă, precum şi pierderea permisului.

Folosirea de către copiii pâna în 14 ani a calculatoarelor este condiţionată de cunoaşterea limbii germane. Pentru a dovedi aceasta, ei vor da un scurt test.

2. Împrumut / limita de împrumut

  • Pe baza permisului dumneavoastră puteţi împrumuta următoarele:

Cărţi, reviste/ ziare, casete audio pentru copii: 2 săptămâni

Compact discuri, casete audio, casete video: 3 zile

  • Numărul materialelor împrumutate este limitat la:

3 cărţi

1 pachet media (carte+casete)

3 reviste/ ziare

1 casetă audio

1 compact disc

1 casetă video

Nu se împrumută cărţile marcate cu etichetă albastră, precum şi cele mai recente numere ale ziarelor şi revistelor.

3. Restituire întârziată

Cititorii care depăşesc în repetate rânduri termenul limită, care nu restituie materialele împrumutate sau încalcă regulamentul în alte moduri, pot fi excluşi definitiv sau pentru o anumită perioadă de timp, după cum urmează: pentru 1 zi întârziere se calculează 3 zile de interdicţie de împrumut.

Este posibilă restituirea publicaţiilor împrumutate şi înaintea expirării termenului de împrumut. La restituire este necesară prezentarea legitimaţiei de bibliotecă.

Cititorul trebuie să se asigure că restituirea publicaţiilor împrumutate are loc la termen, chiar dacă el nu se poate prezenta personal la bibliotecă.

4. Prelungire/ Rezervare

Termenul de împrumut poate fi prelungit (şi telefonic) de 2 ori. Cititorul trebuie să se asigure de acest lucru, înaintea expirării termenului de împrumut iniţial.
Nu se fac rezervări.

5. Comportamentul în incinta bibliotecii

Înaintea intrării în sălile de lectură este obligatorie folosirea garderobei pentru haine, bagaje (genţi, rucsacuri, sacoşe, mape). Nu se lasă la garderobă: bani, acte şi lucruri de valoare.

În bibliotecă nu se fumează şi nu se intră cu mâncare şi băuturi.Telefoanele mobile vor fi închise.

Colecţiile neîndosariate şi dosarele pot fi împrumutate numai pentru o scurtă perioadă de timp, după înţelegerea în prealabil cu bibliotecarul.

Folosirea unor obiecte din bibliotecă se face numai în urma lăsării legitimaţiei, buletinului sau a paşaportului la bibliotecar.

După consultarea publicaţiilor dorite, acestea vor fi aranjate pe raft de către cititor, conform cotei.

6. Folosirea materialelor

Cititorul este obligat să verifice publicaţiile împrumutate din bibliotecă în momentul primirii lor şi să le folosească cu grijă, evitând astfel pierderea sau deteriorarea lor.

În cazul în care, cartea împrumutată a fost pierdută sau deteriorată, cititorul se obligă să o înlocuiască.

Cititorul poate da în folosinţă unei terţe persoane materialele împrumutate, numai pe proprie răspundere.

Dacă fotocopierea unor publicaţii din bibliotecă se face în afara incintei bibliotecii, trebuie lăsat un act de identitate (legitimaţia de bibliotecă, buletinul sau paşaportul) la bibliotecar.

Cititorilor care nu respectă regulamentul bibliotecii, li se suspendă definitiv permisul de bibliotecă.

Biblioteca nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele cititorilor, care au fost pierdute, deteriorate sau furate !!!