Actual

Fokus

25 noiembrie 2009, ora 15.00

Casa Tranzit (str. Bariţiu 16)

Cerc de discuţie: Perspective asupra migraţiei – în cadrul şirului de evenimente : „ Povesteşte-mi despre vecinul tău !”


 

Cunoaşteţi un migrant? România este foarte afectată de consecinţele

migraţiei. Astfel, au

emigrat în ultimii ani mulţi cetăţeni români în alte ţări cu

scopul de a-şi găsi un loc de

muncă. Acest fenomen a făcut însă ca România să se confrunte

cu mari dificultăţi şi

probleme atât pe plan social cât şi economic, fapt puţin

cunoscut de cetăţeni. În ciuda

acestui fapt, se poate spune despre România că se află în

pragul de a deveni şi o ţară în

care tot mai mulţi imigrează, astfel încât se iveşte

întrebarea ce provocări şi şanse oare se

vor ivi în legătură cu acest fenomen pentru România. Ce

semnificaţie vor purta acestea

pentru societate?

În cadrul acestui proiect, Centrul Cultural German şi Centrul

Cultural Francez Cluj-Napoca

se vor ocupa cu acest fenomen într-o comparaţie

româno-francezo-germană.

În data de 25 noiembrie va avea loc în colaborare cu

Institutul pentru Studierea

Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) un cerc de

discuţii cu specialişti din cele trei

ţări asupra migraţiei ca fenomen european. În perioada 26-28

noiembrie vor fi vizionate

patru filme din Franţa şi Germania legate de tema migraţiei.

Proiectul „Povesteşte-mi despre vecinul tău!” va fi

documentat printr-un catalog, incluzând

mai ales fotografiile expuse.