Actual

Fokus

26 august 2011, ora 16.00

Centrul Cultural German Cluj-Napoca (str. Universităţii 7-9)

Discutaţi! – Ritual şi religie în România postsocialistă: Studiu de caz al unei comunităţi de rromi


 

Problema rromilor este o temă de mare actualitate în România, dar

şi în alte ţări. Clubul de Discuţii abordează tema dintr-o

perspectivă nouă. László Fosztó (Institutul pentru Studiul

problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca) va vorbi pe baza

unui studiu de caz despre rromi şi atitudinea lor faţă de religie.

România postsocialistă este considerată una din cele mai

religioase ţări din Europa – dacă ne bazăm pe indicatori

sociologici (e.g. World Values Survey). Însă semnificaţia

ritualurilor şi rolul religiei în viaţa socială a oamenilor de rând

este prea puţin înţeleasă. Prelegerea propune o incursiune în

această problematică. Baza acestui studiu este o cercetare

antropologică realizată într-un sat din Transilvania cu o

comunitate mixtă din punct de vedere etnic (majoritate: maghiară –

minoritate: rromă). Prelegerea va compara funcţia religiei şi a

ritualurilor în viaţa comunităţii maghiare şi rrome. Diferenţele

interetnice vor fi analizate ţinând cont şi de contextul social al

celor două grupuri etnice.

László Fosztó (Institutul pentru Studiul problemelor

Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca) va prezenta în Clubul de

Discuţii rezultatele tezei lui de doctorat, pe care a susţinut-o în

anul 2007 la Universitatea Martin Luther din Halle-Wittenberg.