Actual

Fokus

14 aprilie 2010, ora 19.00

Centrul Cultural German Cluj-Napoca (str. Universităţii 7-9)

Discutaţi! – Uniunea Europeană şi Tratatul de la Lisabona – misiune încheiată sau succes parţial?


 

Tratatul de la Lisabona, încheiat în 1 decembrie 2009, este

văzut drept contractul cadru şi baza viitoarei Uniuni Europene.

Tratatul conţine unele reforme, care urmăresc optimizarea

funcţionării UE şi îmbunătăţirea bazelor ei democratice. Cercul de

discuţii din 14 aprilie 2010 va aborda Tratatul de la Lisabona

dintr-o perspectivă critică, punându-şi întrebarea, dacă prin

aceste reforme Uniunea Europeană va putea face faţă provocărilor

secolului 21. Oare în acest tratat sunt reprezentate interesele

tuturor cetăţenilor UE, oare sunt respectate în mod suficient

drepturile fundamentale ale omului privind libertatea, democraţia

şi egalitatea? Oare sunt respectate toate principiile statului de

drept?

Invitata cercului de discuţii, ass. iur. Karen Schlüter, Lector

DAAD (Serviciul German de Schimb Academic) la Facultatea de Studii

Europene al Universităţii Babeş-Bolyai va prezenta aceste teme

celor interesaţi, iar ulterior vă vom invita la o discuţie despre

această temă de foarte mare actualitate.

Evenimentul se va desfăşura în limba germană.