Actual

Fokus

13 ianuarie 2014, ora 09.00

Centrul Cultural German

Examene de limba germană


 

Calendar înscrieri:

Goethe-Zertifikat: 13 - 16 ianuarie

- formularul de înscriere îl puteţi solicita prin E-mail sau la birou

TestDaF: 19 noiembrie 2013 - 16 ianuarie 2014

- Înscrierea online pe: www.testdaf.de

 

GOETHE ZERTIFIKAT B1

Certifică cunoştinţele de bază în limba germană (nivel B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine). Examenul se poate susţine după cca. 400-600 ore de curs şi este recunoscut internaţional.

Diploma ZD nu este acceptată la admiterea în facultăţile din Germania.

Ea este recunoscută însă de majoritatea angajatorilor (instituţii de stat sau firme private).

Participarea la examen este condiţionată de promovarea pre-examinării cu un procentaj de 70%. Doritorii pot opta pentru un curs de pregătire.

Oferta actuală o găsiţi aici.

 

GOETHE ZERTIFIKAT B2

Atestatul dovedeşte capacitatea de înţelegere a unui spectru larg de texte mai complicate şi mai vaste. Cei care obţin această diplomă pot utiliza limba eficient şi flexibil în viaţa socială şi profesională sau pentru studiu, şi se pot exprima clar, structurat şi detaliat în situaţii reale complexe.

Participarea la examen este condiţionată de promovarea pre-examinării cu un procentaj de 70%. Doritorii pot opta pentru un curs de pregătire.

Oferta actuală o găsiţi aici.


GOETHE ZERTIFIKAT C1 (ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG)

Diploma atestă cunoştinţe avansate de limbă germană. Acest certificat este acceptat de majoritatea colegiilor ca act de certificare a cunoştinţelor de limbă germană. Atingerea nivelului necesar susţinerii examenului presupune cca. 800-1000 ore de curs, iar examenul se situează la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.

Participarea la examen este condiţionată de promovarea pre-examinării cu un procentaj de 70%. Doritorii pot opta pentru un curs de pregătire.

Oferta actuală o găsiţi  aici.

 

TESTDAF

TestDaF se adresează în special celor care doresc să studieze în Germania şi doresc să le fie certificate cunoştinţele de limbă germană la un nivel avansat.

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere accesaţi pagina www.testdaf.de