Actual

Fokus

16 noiembrie 2009, ora 16.00

Casa Tranzit (str. Bariţiu 16)

Expoziţie de portrete: Perspective asupra migraţiei - în cadrul şirului de evenimente: „ Povesteşte-mi despre vecinul tău !”


 

Cunoaşteţi un migrant? România este foarte afectată de

consecinţele migraţiei. Astfel, au emigrat în ultimii ani de

exemplu mulţi cetăţeni români în alte ţări cu scopul de a-şi găsi

un post de muncă. Acest fenomen a făcut însă ca România să se

confrunte cu mari dificultăţi şi probleme atât pe plan social cât

şi economic, fapt puţin cunoscut de restul populaţiei. În ciuda

acestui fapt, se poate spune despre România că se află în pragul de

a deveni şi o ţară în care tot mai mulţi imigrează, astfel încât se

iveşte întrebarea ce provocări şi şanse oare se vor ivi în

legătură cu acest fenomen pentru România. Ce semnificaţie vor purta

acestea pentru societate?

Situaţia din Franţa şi Germania se va prezenta în comparaţie în

cadrul proiectului „Povesteşte-mi despre vecinul tău ! –

Perspective asupra migraţiei” , care include un şir de evenimente

organizate pe perioada a două săptămâni de către Centrul Cultural

German Cluj-Napoca şi Centre Culturel Français Cluj-Napoca şi va fi

finanţat de către fondurile Elysee (proiecte de cooperare

german-franceză în ţări terţe).

Impulsul se va da printr-o expoziţie de portrete a cărei

deschidere va avea loc în data de 17 noiembrie 2009. Vor fi

prezentaţi câte zece emigranţi/imigranţi din România, Franţa şi

Germania. Expoziţia va fi acompaniată de comentarii şi sezisări din

partea persoanelor prezentate, care vor avea ca scop sublinierea

mesajului fotografiilor şi plasarea individului în centrul

perspectivei. Prin prezentarea unor destine individuale se

urmăreşte astfel o introducere mai profundă în tematica migraţiei

şi o umanizare a acesteia.

Vă invităm cu drag în data de 17 noiembrie 2009, la ora 18:00 la

vernisajul din Casa Tranzit. Expoziţia va fi deschisă publicului

până în data de 30 noiembrie 2009.