Actual

Fokus

26 ianuarie 2007, ora 16.00

Biblioteca Centrului Cultural German (str. Universităţii, nr 7-9)

Prelegere: Cadrul legislativ al integrării României în UE (în limba germană)


 

Doamna Karen Schlüter, lector DAAD la Facultatea de Studii

Europene din cadrul Universităţii Babes-Bolyai, a vorbit despre

cadrul legislativ al integrării României în UE. Prelegerea a avut

loc în limba germană.