Actual

Fokus

05 noiembrie 2009, ora 15.00

Biblioteca Austria (str. Horea 7)

Conferinţă „Între amintire şi uitare: 20 de ani de la schimbarea politică din 1989“


 

Anul 1989 stârneşte şi în ziua de astăzi controverse, în ciuda

faptului că au trecut deja 20

de ani de la această schimbare politică.

Centrul Cultural German Cluj-Napoca, în colaborare cu

Universitatea Babeş-Bolyai şi cu

Bilblioteca Austria, vă invită să participaţi la o sesiune

care se va concentra asupra celor

întâmplate în 1989. Experţi vor vorbi despre diversele teorii

şi moduri de interpretare ale

celor întâmplate înainte cu 20 de ani atât la nivel naţional

cât şi în întreaga Europa de Est

respectiv Centrală. Ce s-a întâmplat? Şi ce amintiri leagă

oamenii de acea schimbare? –

Acestea sunt doar unele dintre întrebările care vor sta la

baza sesiunii.

Joi, 5 noiembrie 2009

Biblioteca Austria (str. Horea 7)

Ora 17.00:   

dr. Berthold Molden (Ludwig Boltzmann Institut für

Europäische Geschichte und Öffentlichkeit, Wien): Reprezentări ale

istoriei Războiului Rece la graniţe europene. Noi întrebări şi

perspective.

   

drd. Gabriela Ghindea (Universitatea Babeş-Bolyai

Cluj-Napoca): Cotidian şi vecinătate la graniţa româno-maghiară

înainte şi după 1989

Prelegerile vor avea loc în limba engleză.

Vineri, 6 noiembrie 2009

Centrul Cultural German (str. Universităţii 7-9)

10.00:    prof. dr. Wolf Gruner (Universitatea

Rostock): 1989 – sfărşitul unei epoci – an cheie pentru Germania,

Europa şi ordinea internaţională

12.00:    conf. dr. Ruxandra Cesereanu

(Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca): Decembrie 1989. Polemici

si controverse

14.30:    conf. dr. Virgiliu Ţârău

(Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca): Urmele trecutului –

Arhivele comunismului după 20 de ani

16.00:    dr. Thomas Gerlach (Consulul General

al Republicii Federale Germania la Sibiu) – Germania 20 de ani după

căderea Zidului Berlinului

18.00:    Lectură scenică „Depăşirea

graniţelor prin povestit” – în cadrul „KulTourBus”, un proiect al

Ambasadei Republicii Federale Germania

Prelegerile vor fi traduse în limba română, resp. germană.